فرصت های شغلی

  اطلاعات فردی
   


   

   

  تصویر باید یکی از فرمت‌های JPG ،PNG و یا JPEG باشد.

  رزومه
  فایل رزومه باید یکی از فرمت های jpg یا doc یا docx یا pdf یا png و یا jpeg باشد

  توضیحات تکمیلی
  برای مثال: حسابدار